Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Struktura Urzędu

 

PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek
Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój 130 - I piętro
Telefon 62 736-43-10, 58-22-130
e-mail: um@umostrow.pl
 

PIERWSZY ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Mikołaj Kostka   
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta
Pokój 127 - I piętro
Telefon 62 58-22-127 
e-mail: sekretariat1@umostrow.pl

DRUGI ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Sebastian Górski 
  
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta
Pokój 114 - I piętro
Telefon 62 58-22-114 
e-mail: sekretariat2@umostrow.pl
 

SEKRETARZ MIASTA
Andrzej Baraniak

Sekretariat - pokój 130 (I piętro)
Telefon 62 736-43-10, 62 58-22-130
e-mail: um@umostrow.pl


SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

Sekretariat Wydziału Finansowego
Pokój 234 - II piętro
Telefon 62 58-22-234
e-mail: skarbnik@umostrow.pl  

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I TECHNICZNY
Izabela Banach
Dyrektor Wydziału
Pokój 223 - II piętro
Telefon 62 58-22-223
e-mail: ibanach@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Referat Administracyjno-Gospodarczy 
Mariusz Myśliwiec 
Kierownik Referatu
Pokój 222 - II piętro
Telefon 62 58-22-222
e-mail: ag@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Referat Obsługi Korespondencji 
Beata Fidos
Kierownik Referatu
Pokój 219- II piętro
Telefon 62 58-22-235
e-mail: bfidos@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Referat Obsługi Mieszkańców 
Marta Krawczyńska
Kierownik Referatu
Referat Obsługi Mieszkańców - parter
Telefon 62 58-22-446
e-mail: rom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Archiwum Zakładowe 
Artur Woelke 
Kierownik Archiwum
Pokój 225 - II piętro
Telefon 62 58-22-225
e-mailawoelke@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP 
Wawrzyn Chmielewski 
Pokój 208 - II piętro
Telefon 62 58-22-208
e-mail:  wchmielewski@umostrow.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI
Robert Marcinkowski
Dyrektor Wydziału
Pokój 124 - I piętro
Telefon 62 58-22-135
e-mail: rmarcinkowski@umostrow.pl

Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
Robert Marcinkowski
p.o. Kierownika Referatu
Pokój 124 - I piętro
Telefon 62 58-22-135
e-mail: rmarcinkowski@umostrow.pl

Referat Rozwoju Oprogramowania
Sławomir Ignaczak
Kierownik Referatu
Pokój 124 - I piętro
Telefon 62 58-22-125
e-mail: inf@umostrow.pl

STRAŻ MIEJSKA  (budynek przy ul.Kościuszki 12A)
Grzegorz Szyszka
Komendant  Straży Miejskiej
Telefon 62 738-89-45, dyżurka 62 738-89-40 i 738-89-41
e-mail: straz_miejska@vp.pl     straz_straz

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (budynek przy ul.Kościuszki 12A)
Piotr Olszak
Kierownik Biura
Telefon 62 738-89-48
e-mail: msk@umostrow.pl

BIURO KADR I PŁAC
Renata Zawieja - Raszewska
Kierownik Biura 
Pokój 322 - I piętro
Telefon 62 58-22- 322
e-mail: rzawieja@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

BIURO ds. ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
Włodzimierz Kupijaj
Kierownik Biura
Pokój 103
Telefon 62 58 22 103
e-mail: wkupijaj@umostrow.pl
 

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14A)
 Dorota Szyperska
 Kierownik Biura
 Pokój 2
 Telefon 62 58-22-507
 e-mail: rada@umostrow.pl

KOORDYNATOR DS. ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W URZĘDZIE
Zdzisław Mielczarek
Pokój  121 - I piętro
Telefon 62 58-22-111
e-mail: zmielczarek@umostrow.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ


Pokój
Telefon
e-mail:

WYDZIAŁ FINANSOWY
Magdalena Bohonos 
Dyrektor Wydziału
Pokój 233 - II piętro 
Telefon 62 58-22-233
e-mail: mbohonos@umostrow.pl

Referat Księgowości Budżetowej
Magdalena Bohonos
p.o. Kierownika Referatu
Pokój 233 - II piętro
Telefon 62 58-22-233
e-mail:  mbohonos@umostrow.pl
 

Referat Podatków Lokalnych
Emilia Gałęska
Kierownik Referatu
Pokój 33 - parter
Telefon 62 58-22-433
e-mail: rpl@umostrow.pl
 

Referat Podatku VAT i Pomocy Publicznej
Tomasz Serafin
Kierownik Referatu
Pokój 118 -I piętro
Telefon 62 58-22-118
e-mail: tserafin@umostrow.pl

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
Robert Kaźmierczak
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta
Pokój 123 - I piętro
Telefon 62 58-22-123
e-mail: 
rkazmierczak@umostrow.pl

Robert Włodarczyk
Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta
Pokój 43 - parter
Telefon 62 58-22-463
e-mail: 
rwlodarczyk@umostrow.pl

                  Biuro Prasowe
                  Artur Kołaciński
                  Inspektor - p.o. Kierownika Biura
                  Pokój 113 - I piętro
                  Telefon 62 58-22-113
                  e-mail: bprasowe@umostrow.pl

                 Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14)
                 Milena Tacik 
                 Kierownik Biura
                 Pokój 5
                 Telefon 62 58-22-505
                 e-mail: mtacik@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

                  Referat Obsługi Prezydenta 
                  Małgorzata Topolan
                  Kierownik Referatu
                  Pokój 114 - I piętro
                  Telefon 62 58-22-114
                  e-mail: mszlachciak@umostrow.pl
                

                  Referat Promocji Miasta
                 
Robert Kaźmierczak
               
p.o. Kierownika Referatu
              
Pokój 123 - I piętro
                 Telefon 62 58-22-123
                  e-mail: 
rkazmierczak@umostrow.pl  

BIURO KONTROLI
Agnieszka Szymczak 
Kierownik Biura
Pokój 319 - III piętro
Telefon 62 58-22-319
e-mail: wk@umostrow.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Magdalena Sadowska 
Koordynator Zespołu Radców Prawnych
Pokój 229 - II piętro
Telefon 62 58-22-229
e-mail: msadowska@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

PION ds.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Tomasz Kuśnierczak (stanowisko urzędnicze kierownicze)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pokój 102 -  I piętro
Telefon 62 58-22-102
e-mail: t.kusnierczak@umostrow.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
Małgorzata Wawrzyniak (stanowisko urzędnicze kierownicze)
Pokój 318 - III piętro
Telefon 62 58-22-318
e-mail: aw@umostrow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Tomasz Kuśnierczak
Pokój 102 - I piętro
Telefon: 62 58-22-102
e-mail: iod@umostrow.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI PRZESTRZENNEJ
Krystian Kaczmarek
Dyrektor Wydziału
Pokój 206 - II piętro
Telefon 62 58-22-236
e-mail: kkaczmarek@umostrow.pl

Referat Architektury i Urbanistyki 
Krystian Kaczmarek
p.o. Kierownika Referatu
Pokój 206 - II piętro
Telefon 62 58-22-236
e-mail: kkaczmarek@umostrow.pl

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Agnieszka Stachurska-Rosik
Kierownik Referatu
Pokój 204 - II piętro
Telefon 62 58-22-204
e-mail: arosik@umostrow.pl

Referat Gospodarowania Mieniem  Komunalnym 
Olga Mazurek 
Inspektor - p.o. Kierownika Referatu
Pokój 218 - II piętro
Telefon 62 58-22-218
e-mail: omazurek@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
  

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Eliza Dembna
Dyrektor Wydziału
Pokój 212 - II piętro
Telefon 62 58-22-212
e-mail: edembna@umostrow.pl
 

Referat Transportu Miejskiego
Małgorzata Spiżewska
Kierownik Referatu
Pokój 207 - II piętro
Telefon 62 58-22-207
e-mail: mspizewska@umostrow.pl
 

Referat Ochrony Środowiska
Malwina Jędrzejak
Kierownik Referatu
Pokój  - 227
Telefon 62 58-22-227
e-mail: ros@umostrow.pl
 

Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Michalina Gruszczyńska-Minta
Kierownik Referatu
Pokój 226 - II piętro
Telefon 62 58-22-266
e-mail: mminta@umostrow.pl

Pełnomocnik ds. Czystego Powietrza


Pokój 
Telefon:
e-mail:

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Ewa Torzyńska
Dyrektor Wydziału
Pokój 312 - III piętro
Telefon 62 58-22-312
e-mail: mboi@umostrow.pl

Referat Obsługi Inwestorów
Ewa Torzyńska
p.o. Kierownika Referatu
Pokój 312- III piętro
Telefon 62 58-22-312
e-mail: mboi@umostrow.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Paweł Kwietniewski
Kierownik Referatu
Pokój 314 - III piętro
Telefon 62 58-22-315 
e-mail: integracja@umostrow.pl

Referat Zamówień Publicznych
Krzysztof Harych
Kierownik Referatu
Pokój 301 - III piętro
Telefon 62 58-22-301 
e-mail: zp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Referat Inwestycyjno - Techniczny
Katarzyna Woźniak
Kierownik Referatu  
Pokój 305 - III piętro
Telefon 62 58-22-305
e-mail: kwozniak@umostrow.pl

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta

Jakub Tomalkiewicz
Inspektor
Pokój 313 - III piętro
Telefon 62 58-22-313
e-mail: jtomalkiewicz@umostrow.pl


MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Elżbieta Wolniewicz-Kukuła
Pokój 224 - II piętro
Telefon 62 58-22-224
e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

PLASTYK MIEJSKI


Pokój 
Telefon
e-mail: 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Piotr Maraszek
Podinspektor
Pokój 122 - I piętro
Telefon: 62 58-22-122
e-mail: pmaraszek@umostrow.pl


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Ewa Mielczarek 
p.o.Dyrektora  Wydziału
Pokój 31 - parter
Telefon 62 58-22-431
e-mail: wso@umostrow.pl

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Łukasz Szkudlarek
Kierownik Referatu
Pokój 117 - I piętro
Telefon 62 58-22-117
e-mail: lszkudlarek@umostrow.pl, ed@umostrow.pl
 

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Agnieszka Rzeźnik
Kierownik Referatu
Pokój 107 - I piętro
Telefon 62 58-22-107
e-mail: arzeznik@umostrow.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Ewa Mielczarek
Kierownik USC
Pokój 31 - parter
Telefon 62 58-22-431, 62 736 21 58
e-mail: usc@umostrow.pl

Katarzyna Zaremba
Z-ca Kierownika USC
Pokój 32 - parter
Telefon 62 58-22-432
e-mail: usc@umostrow.pl, kzaremba@umostrow.pl

Sylwia Chmielewska
Z-ca Kierownika USC
Pokój 32 - parter
Telefon 62 58-22-432
e-mail: usc@umostrow.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
Anna Grabek - Konieczna

Zastępca Dyrektora Wydziału
p.o. Dyrektora Wydziału
Pokój 324a - III piętro
Telefon 62 58-22-334
e-mail: agrabek@umostrow.pl

Referat Oświaty
Artur Bartczak
Kierownik Referatu
Pokój 306 - III piętro
Telefon 62 58-22-306
e-mail: abartczak@umostrow.pl

Referat Sportu
Sławomir Kowalczuk
Inspektor - p.o. Kierownika Referatu
Pokój 327 - III piętro
Telefon 62 58-22-327
e-mail: rkf@umostrow.pl

 

WYDZIAŁ KULTURY  I SZTUKI
Ewa Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Pokój  330 - III piętro
Telefon 62 58-22-330
e-mail: ejaniszewska@umostrow.pl
 

Referat Kultury
Dorota Zmyślona
Kierownik Referatu
Pokój 331- III piętro
Telefon 62 58-22-331
e-mail: dzmyslona@umostrow.pl  

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH  (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14)
Małgorzata Pawlik
Dyrektor Wydziału
Pokój 1
Telefon 62 58-22-501
e-mail: mpawlik@umostrow.pl


Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14)

Anna Kryjom-Korzeniewska
Kierownik Referatu
Pokój 2
Telefon 62 58-22-502
e-mail: akryjom@umostrow.pl

Referat Zdrowia i Rodziny (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14)

Jolanta Łykowska 
Kierownik Referatu
Pokój 3
Telefon 62 58-22-503
e-mail: jlykowska@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POLITYKI SENIORALNEJ (budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14)
Karolina Krawczyk
Kierownik Biura
Pokój 6
Telefon (62) 58-22-516
e-mail: kkrawczyk@umostrow.pl



 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet