Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt pomocy prawnej w COK

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. To efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na potrzeby tego projektu miasto udostępniło pomieszczenia w Centrum Obsługi Klienta Wodkan SA przy ul. Asnyka. Funkcjonuje tam jeden z punktów darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez korporacje prawnicze. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jednak z takiej pomocy nie mogą skorzystać wszyscy. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
  • młodzież do 26. roku życia,
  • rodziny wielodzietne,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • korzystający z pomocy społecznej,
  • weterani i kombatanci,
  • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Darmowa pomoc obejmować będzie sprawy karne, cywilne, prawa pracy, rodzinne, ubezpieczenia społecznego, administracyjne, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na terenie Powiatu Ostrowskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie w sześciu punktach: dwa punkty w Ostrowie Wielkopolskim, po jednym w Odolanowie, Nowych Skalmierzycach, Raszkowie i Przygodzicach.

Ostrów Wielkopolski

Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek: 12:00 – 16:00
Środa: 12:00 – 16:00
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 12:00 – 16:00
radca prawny

Odolanów

Rynek 11 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 733 15 81

Poniedziałek: 10:00 – 14:00
Wtorek: 10:00 – 14:00
Środa: 10:00 – 14:00
Czwartek: 10:00 – 14:00
Piątek: 10:00 – 14:00
adwokat

Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek: 7:30 – 10:00
Środa: 7:30 – 11:30
Czwartek: 10:00 – 15:30
Piątek: 11:30 – 15:30
adwokat/radca prawny

Raszków

Przybysławice 42, (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - tel. 062 734 35 97

Poniedziałek: 9:00 – 14:00
Wtorek: 13:30 – 16:00
Środa: 9:00 – 14:00
Czwartek: 12:30 – 16:00
Piątek: 9:00 – 13:00
adwokat/radca prawny

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej

Ostrów Wielkopolski

ul. Asnyka 8 (punkt obsługi klienta WODKAN S.A.) - tel. 732 795 122

Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 12:30 – 16:30
Środa: 12:30 – 16:30
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 12:30 – 16:30
radca prawny/aplikant radcowski

Przygodzice

ul. PTR 1 („Chata Regionalna”) - tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 12:30 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 15:30 – 18:00
Czwartek: 7:00 – 11:00
Piątek: 7:00 – 11:00
radca prawny/aplikant radcowski

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet