Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11628/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Matyśkiewicza do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

21627/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Al. Solidarności do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

załącznik

31626/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Chłopskiej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

41625/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Elektrycznej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

51624/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Maczka do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

61623/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Na Skraju do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

71622/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Grawerskiej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

skan

81621/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Zagajnikowej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

91620/VIII/212021/01/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Działkowej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

101616/VIII/212021/01/05przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/328/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

111615/VIII/212021/01/05przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVIII/316/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie- BIP

121613/VIII/212021/01/05rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Ostrowie WielkopolskimUzasadnienie

Zarządzenie - BIP

131610/VIII/202020/12/30Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

141603/VIII/202020/12/29ustalenia zasad bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

151601/VIII/202020/12/29wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Załącznik - treść regulaminiu

161600/VIII/202020/12/29ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 20201r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

171599/VIII/202020/12/29ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn."Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w ostrowie Wielkopolskim w 2021r."Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

181605/VIII/202020/12/29ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2021. Zarządzenie nr 1605

Uzasadnienie do zarządzenia nr 1605

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1605

191607/VIII/202020/12/29ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2021. Zarządzenie nr 1607

Uzasadnienie do zarządzenia nr 1607

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1607

201608/VIII/202020/12/29Ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku Zarządzenie nr 1608

Uzasadnienie do zarządzenia nr 1608

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1608

211609/VIII/202020/12/29Ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku Zarządzenie nr 1609

Uzasadnienie do zarządzenia nr 1609

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1609

221604/VIII/202020/12/29przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

231595/VIII/202020/12/28obniżenia wysokości czynszu dzierżawy określonego w umowie z dnia 02.09.2019 r.Uzasadnienie

Zarządzenie BIP

241596/VIII/202020/12/28w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1518/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2021 r.UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE BIP

251593/VIII/202020/12/28nieodpłatnego przekazania koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów dla Stacji Opieki Caritas w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

261592/VIII/202020/12/28ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku.Zarządzenie nr 1592

Uzasadnienie do zarządzenie nr 1592

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1592

271594/VIII/202020/12/28użyczenia ruchomego majątku trwałego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1.zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

281590/VIII/202020/12/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

291591/VIII/202020/12/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVII/311/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

301589/VIII/202020/12/21powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz seniorówZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

311588/VIII/202020/12/21Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

321587/VIII/202020/12/21w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 19 grudnia 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

331586/VIII/202020/12/18powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania itreść zarządzenia

uzasadnienie

341585/VIII/202020/12/18zmiany Zarządzenia Nr 1488/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

351583/VIII/202020/12/17powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2021, zgłoszonych w otwartych konkursach ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.Zarządzenie nr 1583

Uzasadnienie do zarządzenia nr 1583

361584/VIII/202020/12/17powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

371582/VIII/202020/12/16użyczenia Stowarzyszeniu Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego Kazimierza Rolewskiego ul. Gimnazjalna 1, nowych komputerów przenośnych typu laptop.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

381574/VIII/202020/12/15przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „Album dokumentujący 20 lat Festiwalu Reggae na Piaskach” dla Stowarzyszenia Strefa Kulturyzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

391575/VIII/202020/12/15przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania, pn. „BŁĘKITNA ARMIA w drodze do Polski – przystanek Ostrów” dla Stowarzyszenia Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

401578/VIII/202020/12/15w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie

Uzasadnienie

411579/VIII/202020/12/15w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie

Uzasadnienie

421577/VIII/202020/12/15powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz. na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorys. wraz z wykonaniem robót budowl. w ramach zadania inwest. "Budowa nowego P 2treść

uzasadnienie

431580/VIII/202020/12/15wyrażenia zgody Przedszkolu nr 7 Bratek w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

441581/VIII/202020/12/15wyrażenia zgody Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

451576/VIII/202020/12/15powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie. BIP

Uzasadnienie. BIP

461570/VIII/202020/12/14realizacji uchwały nr XXVIII/321/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

uzasadnienie

471571/VIII/202020/12/14Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

481572/VIII/202020/12/14Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVII/310/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

491573/VIII/202020/12/14Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXVIII/315/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

501568/VIII/202020/12/14realizacji Uchwały NR XXVIII/323/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Drzymały do kategorii dróg gminnych. zarzadzenie

uzasadnienie

511569/VIII/202020/12/14realizacji Uchwały NR XXVIII/322/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Poligonowej do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

521567/VIII/202020/12/14w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie bip

Załącznik bip

531565/VIII/202020/12/11przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania pn.: „Realizacja debiutanckiego albumu muzycznego ostrowsko-wrocławskiej grupy Wild Flame” dla Stowarzyszenia JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka’ 70zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

541566/VIII/202020/12/11powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadz. postępowania o udzielenie zamówienia publ. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwest. pn.:„Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej ul.Staszica wtreść zarządzenia

uzasadnienie

551558/VIII/202020/12/10powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Joanny Napruszewskiej – Pronobis nauczyciela kontrakt. w Przedszkolu nr 9 w Ostrowie Wlkp, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

561559/VIII/202020/12/10powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Kaźmierczak nauczyciela kontrakt. w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianow. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

571560/VIII/202020/12/10powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Katarzyny Maćkowiak nauczyciela kontrakt. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

581561/VIII/202020/12/10powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Graczyk nauczyciela kontrakt. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

591564/VIII/202020/12/10ogłoszenia wyników V konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

601563/VIII/202020/12/10powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

uzasadnienie

611562/VIII/202020/12/10Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

621555/VIII/202020/12/08w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Uzasadnienie

631557/VIII/202020/12/08okr. spos.real.uch. nr XXVIII/324/2020 RMOW z dn.25.11.20r. w spr. zm.uch.nr L/576/2018 RMOW z dn.27.06.18r. w spr.wyrażenia zgody na zawarcie porozum. w spr. wsp. real. proj. "Program edukacji zdrow., wykr. HBV i HCV oraz szczep.przec. WZW t. B na te.AK
641556/VIII/202020/12/08pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej.Zarządzenie - bip

651552/VIII/202020/12/04ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5.” zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 - BIP

661554/VIII/202020/12/04 pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej.Zarządzenie - bip

671553/VIII/202020/12/04 pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej.Zarządzenie - bip

681546/VIII/202020/12/03konsultacji z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rokZarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

691545/VIII/202020/12/03konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rokZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Program Przeciwdziałania Narkomanii

701547/VIII/202020/12/03konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

711549/VIII/202020/12/03zmiany zarządzenia nr 1512/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2021. Zarządzenie nr 1549

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 1549

721551/VIII/202020/12/03przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania pn.: „Doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy członków Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy”.zarządzenie bip

uzasadnienie bip

731550/VIII/202020/12/03przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostrowie Wielkopolskim do szkoleń praktycznych poprzez zakup ubioru”.zarządzenie bip

uzasadnienie bip

741548/VIII/202020/12/03powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski treść aktu

uzasadnienie

751544/VIII/202020/12/02nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. WrocławskiejZarządzenie - BIP

761543/VIII/202020/12/02powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie w 2021 roku Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3treść aktu

uzasadnienie

771542/VIII/202020/12/02Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarz. BIP

uchwała BIP

uzasadnienie BIP

autopoprawka BIP

781540/VIII/202020/12/01przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

791541/VIII/202020/12/01przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2021 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

801527/VIII/202020/11/30ogłoszenia V konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

811528/VIII/202020/11/30ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

821529/VIII/202020/11/30ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn."Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2021r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

831530/VIII/202020/11/30w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Stowarzyszeniem Przyjazny ZębcówZarządzenie

Uzasadnienie

841534/VIII/202020/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

autopoprawka

851539/VIII/202020/11/30w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie - bip

861532/VIII/202020/11/30Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

autopoprawka

871533/VIII/202020/11/30Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

autopoprawka1

autopoprawka2

881538/VIII/202020/11/30w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr 492A.Zarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały Nr Regulamin cmentarza ul Wrocławska

891525/VIII/202020/11/30ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.uchwała

uzasadnienie

zarządzenie bip

uzasadnienie bip

901531/VIII/202020/11/30wyrażenia zgody Przedszkolu nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik nr 1 BIP

911535/VIII/202020/11/30w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrów Wielkopolski” Zarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie uchwały

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrów Wielkopolski

Zał 1 Mapa sieci ciepłowniczej

Zał 1 Mapa sieci ciepłowniczej

Zał 3 Mapa sieci gazowej

Zał 4 GMINA RASZKÓW

Zał 5 GMINA PRZYGODZICE

Zał 6 GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

921537/VIII/202020/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski.zarządzenie BIP

uzasasdnienie BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

załacznik nr 1 BIP

załacznik nr 2 BIP

931536/VIII/202020/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wlkp. proj. porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 r. zad. związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko WielkieZarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie do uchwały

porozumienie

941526/VIII/202020/11/30Procedury sporządzania planów finansowych do budżetu pierwotnego, zmian planów finansowych dot. budżetu, WPF w trakcie roku budżetowego przez jednostki budżetowe GM Ostrów Wkp. oraz dokonywania wydatków ze środków publicznych w UM w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

1 wzór dotyczy wniosków jednostek organizacyjnych

2 wzór dotyczy wniosków jednostek organizacyjnych CUW

3 wzór dotyczy wniosków komórek organizacyjnych

4 wzór dotyczy projektów jednostek organizacyjnych

5 wzór dotyczy projektów jednostek organizacyjnych CUW

6 wzór dotyczy projektów komórek organizacyjnych

7 wzór dotyczy planów jednostek organizacyjnych

8 wzór dotyczy planów jednostek organizacyjnych CUW

9 wzór dotyczy planów komórek organizacyjnych

10 wzór dotyczy wniosków jednostek organizacyjnych

11 wzór dotyczy wniosków jednostek organizacyjnych CUW

12 wzór dotyczy wniosków komórek organizacyjnych

13 wzór dotyczy wniosków do WPF jednostek organizacyjnych

14 wzór dotyczy wniosków do WPF jednostek organizacyjnych CUW

15 wzór dotyczy wniosków do WPF komórek organizacyjnych

16 wzór dotyczy planu finansowego komórek organizacyjnych

951524/VIII/202020/11/26przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18. Zarządzenie BIP

961522/VIII/202020/11/26przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18. Zarządzenie BIP

971518/VIII/202020/11/26określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2021 r.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 BIP

ZAŁĄCZNIK A BIP

ZAŁĄCZNIK B BIP

981520/VIII/202020/11/26 przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

991521/VIII/202020/11/26Wyrażenie zgody na wniesienie aportem dz. 2/13 z obrębu 0146 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet