Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11457/VIII/202020/10/20 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie bip

21458/VIII/202020/10/20Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Chłapowskiego w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

31456/VIII/202020/10/16zaopiniowania projektu Rozkładu godz. pracy aptek ogólnodost.na terenie PO oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, w świeta i inne dni wolne od pracy od 01.01.2021 do 31.12.2021Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

41450/VIII/202020/10/14nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod budowę miejsc postojowych przy ul. Chełmońskiego.Zarządzenie - BIP

51449/VIII/202020/10/14w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przystąpienia mpzp miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Przy Lesie oraz dla działek nr 1/24 oraz nr 1/25 z obrębu 0206Zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik graficzny do projektu uchwały

61451/VIII/202020/10/14określenia realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. Nr XXVI/307/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. MiodowejZarządzenie

Uzasadnienie

71452/VIII/202020/10/14 określenia realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. Nr XXVI/308/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. FrąszczakaZarządzenie

Uzasadnienie

81453/VIII/202020/10/14wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Stowarzyszeniem Przyjazny Zębcówzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

91454/VIII/202020/10/14Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

101455/VIII/202020/10/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

111448/VIII/202020/10/14przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

121445/VIII/202020/10/13Wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Przedszkolu nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

131447/VIII/202020/10/13powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskitreść zarządzenia

uzasadnienie

141446/VIII/202020/10/13powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego...treść aktu

uzasadnienie

151444/VIII/202020/10/13w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności ...Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

161443/VIII/202020/10/12 konsultacji GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie przyjęcia programu współpracy GM OW z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021Zarządzenie

uzasadnienie

Projekt uchwały

Program współpracy załącznik do uchwały

171442/VIII/202020/10/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Drzymały do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

181441/VIII/202020/10/08 przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Osadniczej.ZARZĄDZENIE BIP

191440/VIII/202020/10/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 8 składającej się z dz. nr 16/2 z obrębu 0070 oraz działki nr 28/5 z obrębu 0069 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

201435/VIII/202020/10/07zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

zał 1 schemat

zał 2

uzasadnienie

211436/VIII/202020/10/07konsultacje społeczne aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”Zarządzenie

uzasadnienie

Formularz konsultacyjny

Obwieszczenie

221438/VIII/202020/10/07konsultacje społeczne projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/312/2016 RM OW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu RewitalizacjiZarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

Formularz konsultacyjny

231437/VIII/202020/10/07powołania zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim zarządzenie

241439/VIII/202020/10/07konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/312/2016 RM OW z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

251431/VIII/202020/10/06umorzenia Dzierżawcy - należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem „Starej Biblioteki” położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.Zarządzenie BIP

261432/VIII/202020/10/06przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok szkolny 2020/2021Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do Zarządzenia.BIP

271433/VIII/202020/10/06powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika UM w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

281434/VIII/202020/10/06pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zachodniej .Zarządzenie - bip

291429/VIII/202020/10/01Nieodpłatnego przekazania kamer internetowych.Uzasadnienie

Załącznik

Zarządzenie

301430/VIII/202020/10/01nadania Regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 (Centrum Aktywności Lokalnej) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w Programie Rewitalizacji działające na terenie Ostrowa WielkopolskieZarządzenie

Uzasadnienie

Regulamin

311428/VIII/202020/09/30nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę chodnika w pasie drogowym ul. Północnej.Zarządzenie - BIP

321427/VIII/202020/09/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

331426/VIII/202020/09/30Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wlkp. i planów finans. samorz. instyt. kultury i sam. publ. zakł. op. zdr. oraz inf. o kształt. się WPFZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

341418/VIII/202020/09/29ogłoszenia wyników IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

351420/VIII/202020/09/29w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Towarowej, zabudowanej garażem.Uzasadnienie

zarządzenie BIP

zał 1 BIP

361421/VIII/202020/09/29w sprawie: użyczenia budek telefonicznych, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE BIP

371422/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/301/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

381423/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/302/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

391424/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/303/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Gorzyckiej do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

401419/VIII/202020/09/29wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim treść Zarządzenia

411425/VIII/202020/09/29wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wielkopolskizarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

421414/VIII/202020/09/25ogłoszenia wyników III konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

431413/VIII/202020/09/25ogłoszenia wyników II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

441416/VIII/202020/09/25powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta OW z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez GMOWZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

451415/VIII/202020/09/25powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługę ... treść aktu

uzasadnienie

461417/VIII/202020/09/25zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2020 Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

471412/VIII/202020/09/24Powołania Koordynatora Projektu do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Zespołu do spraw realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Banku InwestycyjnegoZarządzenie

Uzasadnienie

481411/VIII/202020/09/23zmiany zarządzenia nr 688/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu oraz wzoru wniosku dorocznych nagród Prezydenta MiastaZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

491409/VIII/202020/09/21określenie sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXV/300/2020 z dnia 26.08.2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025Zarządzenie

uzasadnienie

501410/VIII/202020/09/21ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w ramach Rządowego programu na dofinansowanie zakupu podręczników, mat. edukac. i mat. ćwicz. w latach 2020-2022Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

511408/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/296/2020 RM Ostrowa Wlkp z 26 08 2020 w spr określ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp odpad komun składanej przez właścicieli nieruch na terenie GM Ostrów Wlkp. oraz warunków i trybu składania dekl za pomocą środków komun elektrozarządzenie

uzasadnienie

521407/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/295/2020 RM Ostrowa Wlkp z 26 08 2020 r w spr zwolnienia w części z opłaty za gosp odp komunaln właścicieli nier, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 5 12 2014 Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2020 poz1348zarządzenie

uzasadnienie

531406/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/294/2020 RM Ostrowa Wlkp. z 26 08 2020r w spr zwolnienia w części z opłaty za gosp odpadami komun właścicieli nieruch zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzin kompostujących bioodpady stanowiące odp komun w kompostowniku przydomowyzarządzenie

uzasadnienie

541405/VIII/202020/09/21w sprawie: realizacji uchwały XXV/293/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn 26 sierpnia 2020 r w spr wyboru metody ustalenia opłaty za gosp odp komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, których zamieszkują mieszkańcyzarządzenie

uzasadnienie

551401/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

561402/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

571403/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

581404/VIII/202020/09/21sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej stanowiącej działkę nr 7/45 z obrębu 00121, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

591400/VIII/202020/09/17 wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 28 grudnia 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

601397/VIII/202020/09/17Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXV/289/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

611398/VIII/202020/09/17wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Topolowej.zarządzenie - BIP

621399/VIII/202020/09/17W sprawie przyjęcia do realizacji Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXV/297/2020 w sprawie uchwalenia „Regulaminu obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW”, położonej przy ul. A. Kowalczyka 1 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

631396/VIII/202020/09/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczkauzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

zarządzenie BIP

641393/VIII/202020/09/15Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Autopoprawka

651395/VIII/202020/09/15Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczkiZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

661394/VIII/202020/09/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Autoporawka

671390/VIII/202020/09/14w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr ____ przy ul. Wolności nr ___ w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

681391/VIII/202020/09/14wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

691392/VIII/202020/09/14sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Zarządzenia 1329/VIII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowegoZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

701386/VIII/202020/09/11w sprawie realizacji uchwały nr XXV/299/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” SpóZarządzenie

Uzasadnienie

711385/VIII/202020/09/11zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

721387/VIII/202020/09/11w sprawie: pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batalionowej .Zarządzenie - bip

731388/VIII/202020/09/11w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. MiodowejZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

741389/VIII/202020/09/11w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. FrąszczakaZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

751374/VIII/202020/09/08nieodpłatnego przekazania generatora ozonu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

761382/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 5/23 oraz 8/22 z obrębu 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

771383/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 6/12 oraz 8/19 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

781381/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 5/21 oraz 8/20 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

791380/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 4/14 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

801379/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 12/7 obręb 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

811378/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 12/5 obręb 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

821377/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Kujawskiej i Olsztyńskiej stanowiącej działkę nr 19/7 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

831376/VIII/202020/09/08powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia postępowania odbiorowego związanego z wykonaniem robót budowlanych na Hali widowiskowo – sportowej w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

841375/VIII/202020/09/08Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

851384/VIII/202020/09/08w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Łęczyckiej .Zarządzenie - bip

861371/VIII/202020/09/04w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2020 rok, umowy najmu mieszkalnego lokalu nr _____ przy ul. Raszkowska nr _____w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

871373/VIII/202020/09/04powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.Zarządzenie

Uzasadnienie

881372/VIII/202020/09/04Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

891369/VIII/202020/09/04ogłoszenia IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pt. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tereZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

901370/VIII/202020/09/04w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyBIP zarządzenie

911366/VIII/202020/09/03założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2021 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

921368/VIII/202020/09/03zmiany wysokości czynszu określonego w umowie najmu z dnia 15 listopada 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

931367/VIII/202020/09/03wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Stowarzyszeniem Przyjazny Zębcówzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

941364/VIII/202020/09/02Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowym dz. 13/5 obr. 0128Zarządzenie - BIP

951365/VIII/202020/09/02Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowym dz. 12/1 obr. 0128Zarządzenie - BIP

961363/VIII/202020/09/02w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie Alei Powstańców Wielkopolskich i ks.Jana Kompałły.ZARZĄDZENIE BIP

971362/VIII/202020/09/02w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki, zabudowanych garażami.Zarządzenie BIP

Załącznik BIP

981360/VIII/202020/08/31powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Grupy Zakupowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskitreść aktu

uzasadnienie

991361/VIII/202020/08/31w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie - bip

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet