Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Rozdział Akcja Data
Inwestycje celu publicznego   Zaktualizowano wpis   2020/10/30 13:56:49  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/10/30 13:53:34  
Inwestycje celu publicznego   Zaktualizowano wpis   2020/10/30 13:52:34  
Inwestycje celu publicznego   Zaktualizowano wpis   2020/10/30 13:51:55  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/10/30 13:50:15  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/10/30 13:49:42  
Pozostałe ogłoszenia   Dodano wpis   2020/10/30 13:47:06  
Kwartalna informacja z udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych   Dodano wpis   2020/10/30 12:07:01  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Zaktualizowano wpis   2020/10/30 11:26:27  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/10/30 10:59:18  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/30 09:58:05  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/10/30 08:51:09  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 15:38:38  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 15:37:21  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 15:25:54  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 14:36:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 14:14:33  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/29 12:32:41  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/29 10:00:28  
Projekt pn. "Liderzy konsultacji społecznych"   Dodano wpis   2020/10/29 08:46:30  
Projekt pn. "Liderzy konsultacji społecznych"   Dodano wpis   2020/10/29 08:44:39  
Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 13:40:24  
Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 13:38:48  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 13:31:36  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 09:24:02  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 09:11:24  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/28 09:09:07  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/27 15:58:24  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Dodano wpis   2020/10/27 13:40:22  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/26 14:54:23  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/26 14:41:35  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/26 14:40:19  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/10/26 11:23:48  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/10/23 15:22:34  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/23 15:18:29  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/23 15:12:41  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/23 15:09:12  
Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej   Dodano wpis   2020/10/23 14:58:07  
Pozostałe ogłoszenia   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:58:19  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:48:37  
Pozostałe ogłoszenia   Dodano wpis   2020/10/23 12:39:05  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:35:06  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:26:56  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:24:20  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/23 12:23:48  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 12:02:09  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/23 11:51:57  
Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego   Zaktualizowano wpis   2020/10/23 09:50:10  
Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego   Dodano wpis   2020/10/23 09:39:07  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/22 15:05:33  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/22 15:04:35  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/22 15:01:00  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/10/22 12:31:36  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/10/22 12:21:09  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/10/22 12:16:36  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/22 11:40:33  
Rejestr sprawozdań   Dodano wpis   2020/10/22 11:26:59  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/21 15:48:11  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/21 15:08:58  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 14:24:30  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 13:14:36  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 13:11:17  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 13:07:53  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 13:03:12  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 12:55:20  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 12:44:21  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 12:37:59  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/10/21 12:32:25  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/10/21 12:20:16  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/20 15:12:04  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/10/20 15:01:12  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/20 13:45:12  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/20 12:48:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/20 12:47:11  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/20 12:45:49  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/20 12:44:55  
Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień   Zaktualizowano wpis   2020/10/19 15:23:01  
Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień   Zaktualizowano wpis   2020/10/19 15:21:16  
Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień   Zaktualizowano wpis   2020/10/19 15:20:30  
Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień   Dodano wpis   2020/10/19 15:18:55  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/10/19 10:45:03  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/10/19 10:39:53  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/10/19 10:28:11  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/10/19 10:20:59  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/14 10:56:43  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/13 14:35:24  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/10/12 13:25:18  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 17:00:15  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:57:48  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:57:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:55:55  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:53:33  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:50:10  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:35:27  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:31:55  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:28:58  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:24:11  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:21:50  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:09:48  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 16:06:08  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:58:37  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:57:55  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:55:05  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:54:39  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:50:06  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:47:13  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:42:32  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:38:24  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:25:14  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/08 15:17:39  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/07 15:30:35  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 15:13:47  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 15:12:43  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/10/01 10:50:56  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 10:49:24  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/10/01 10:32:00  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 09:46:34  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/10/01 09:46:22  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/10/01 09:42:21  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 09:24:40  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/10/01 09:23:23  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 10:41:36  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 10:33:18  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 10:30:05  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 10:18:10  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 10:05:23  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 09:48:48  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 09:39:33  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 09:25:33  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 09:19:24  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/30 09:14:08  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/09/29 15:54:30  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/09/28 10:21:23  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/22 10:57:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/18 15:33:53  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:32:26  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:32:02  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:31:38  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:31:18  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:31:01  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:30:40  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/09/17 10:30:18  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 16:16:38  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 16:15:38  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 16:13:16  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 15:50:00  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 15:46:05  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 15:43:03  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 15:39:29  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/09/09 15:35:47  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/09/03 11:32:24  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/09/03 11:31:01  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/09/03 11:15:10  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/09/03 11:14:58  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/06/23 10:32:15  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/06/23 10:30:34  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 13:13:32  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 12:39:58  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 12:39:04  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/04/14 14:34:03  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/04/02 15:07:36  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:08:26  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:07:40  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:03:37  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 13:29:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 13:27:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/04 13:13:53  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:44:26  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:42:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:41:50  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:38:59  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:04:22  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:02:35  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/11/25 09:02:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:35:59  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:34:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:11:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:06:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/07/05 10:07:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:01:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:00:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:58:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:47:10  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:44:17  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:31:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:04  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:29:01  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:43:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:39:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:55:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:54:10  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/04/12 09:08:23  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:19:44  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:17:15  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 10:11:18  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:51:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:49:12  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:48:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:46:11  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet