Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Rozdział Akcja Data
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/08/07 12:54:35  
Budżet miasta   Dodano wpis   2020/08/05 11:11:35  
Budżet miasta   Dodano wpis   2020/08/05 11:07:00  
Pozostałe ogłoszenia   Zaktualizowano wpis   2020/08/04 15:38:30  
Pozostałe ogłoszenia   Dodano wpis   2020/08/04 15:15:53  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/08/04 11:26:36  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/07/31 15:41:47  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/31 14:06:36  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/31 14:05:49  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/31 14:05:00  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/31 14:01:56  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/31 11:08:20  
Kwartalna informacja z udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych   Zaktualizowano wpis   2020/07/31 09:12:42  
Kwartalna informacja z udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych   Dodano wpis   2020/07/31 09:11:09  
Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień   Zaktualizowano wpis   2020/07/30 13:17:51  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/07/30 11:56:09  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/07/29 10:04:03  
Gospodarka nieruchomościami   Dodano wpis   2020/07/29 09:35:51  
Gospodarka nieruchomościami   Dodano wpis   2020/07/29 09:32:13  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:50:37  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:46:41  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:40:37  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:33:02  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:26:37  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 15:23:06  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/28 15:23:01  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/28 14:08:19  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/28 11:43:40  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/27 12:30:23  
Zgłoszone zgromadzenia   Zaktualizowano wpis   2020/07/27 08:18:00  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/24 15:47:11  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/24 09:57:36  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/24 09:24:24  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/24 09:23:13  
Pozostałe ogłoszenia   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 15:12:54  
Pozostałe ogłoszenia   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 15:12:16  
Pozostałe ogłoszenia   Dodano wpis   2020/07/23 15:10:08  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 14:14:45  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/07/23 14:14:26  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/23 11:59:38  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/23 11:56:31  
Referat Ochrony Środowiska   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 11:51:25  
Referat Ochrony Środowiska   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 11:28:19  
Referat Ochrony Środowiska   Zaktualizowano wpis   2020/07/23 11:26:22  
Referat Ochrony Środowiska   Dodano wpis   2020/07/23 11:25:07  
Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego   Dodano wpis   2020/07/23 11:02:38  
Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej   Zaktualizowano wpis   2020/07/22 15:37:47  
Referat Zdrowia i Rodziny   Zaktualizowano wpis   2020/07/21 13:16:46  
Referat Zdrowia i Rodziny   Dodano wpis   2020/07/21 13:04:54  
Referat Zdrowia i Rodziny   Zaktualizowano wpis   2020/07/21 12:12:32  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/21 12:07:17  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/20 12:19:08  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 15:00:57  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 15:00:17  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:59:43  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:59:13  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:58:37  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:58:10  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:57:34  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 14:56:51  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/07/17 13:30:09  
Osoby wydające decyzje administracyjne   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 13:09:09  
Osoby wydające decyzje administracyjne   Zaktualizowano wpis   2020/07/17 13:04:08  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/17 13:01:50  
Osoby wydające decyzje administracyjne   Dodano wpis   2020/07/17 13:01:14  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/17 12:58:05  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/07/17 12:51:16  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/07/16 14:34:06  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/16 14:23:07  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/16 14:21:40  
Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta   Zaktualizowano wpis   2020/07/15 13:41:12  
Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta   Zaktualizowano wpis   2020/07/15 13:40:38  
Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta   Dodano wpis   2020/07/15 13:35:26  
Decyzje o warunkach zabudowy   Dodano wpis   2020/07/15 10:12:41  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 15:42:07  
Rejestry, ewidencje, archiwa   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 14:39:11  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 14:02:44  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:55:12  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:53:19  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:38:47  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:34:50  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:25:34  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:19:33  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 13:14:51  
Gospodarka nieruchomościami   Zaktualizowano wpis   2020/07/14 10:26:58  
Gospodarka nieruchomościami   Dodano wpis   2020/07/14 10:24:29  
Gospodarka nieruchomościami   Dodano wpis   2020/07/14 10:14:22  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 14:14:45  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 14:06:27  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 14:06:03  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/07/10 14:05:43  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 12:30:24  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 12:29:53  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 12:25:20  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/10 12:20:47  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/09 15:23:50  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/09 15:23:37  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/09 14:37:51  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/09 14:28:56  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/07 15:17:39  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/06 09:30:04  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/06 09:27:04  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/06 09:25:54  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/03 14:54:25  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/03 14:40:02  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/03 14:39:46  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/03 12:25:07  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/02 10:24:41  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:21:21  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:15:15  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:12:54  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:09:31  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/07/02 10:06:04  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:04:37  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 10:01:06  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 09:55:53  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/07/02 09:48:59  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/01 15:27:22  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/01 10:08:42  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/01 08:36:35  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/07/01 08:33:12  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/06/29 11:23:42  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/06/29 11:07:09  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/06/29 11:04:37  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/06/26 10:37:23  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/06/26 10:37:07  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/25 15:19:33  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/25 15:17:04  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/25 15:15:25  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/25 13:03:48  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/06/24 12:49:12  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/06/23 10:32:15  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/06/23 10:30:34  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/06/16 14:44:04  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/06/16 14:41:58  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/06/16 14:39:09  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/06/15 13:15:40  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 15:02:05  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:59:53  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:56:54  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:54:44  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:52:30  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:50:29  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:48:11  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/09 14:45:52  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/08 09:51:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/05 11:13:57  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/06/05 11:12:56  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/05/29 14:50:18  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/05/29 14:46:07  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/05/29 14:41:40  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/05/29 14:35:41  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 13:13:32  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 12:39:58  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/05/21 12:39:04  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/04/14 14:34:03  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/04/02 15:07:36  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:08:26  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:07:40  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 14:03:37  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 13:29:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/05 13:27:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/03/04 13:13:53  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:44:26  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:42:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:41:50  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:38:59  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:04:22  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:02:35  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/11/25 09:02:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:35:59  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:34:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:11:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:06:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/07/05 10:07:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:01:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:00:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:58:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:47:10  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:44:17  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:31:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:04  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:29:01  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:43:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:39:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:55:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:54:10  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/04/12 09:08:23  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:19:44  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:17:15  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 10:11:18  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:51:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:49:12  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:48:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:46:11  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:45:18  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:43:37  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:41:46  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:38:52  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet